Members

Tharmalingam Prabaharan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1223

Tharangani Rukmali Wimalarathne

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1885

Tharanganee Deepika Warusamana

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 453

Tharanga Samanmalie Ranasinghe

B.V.Sc.(Sri Lanka) M.Sc.(Hertfordshire)
Reg. No: 950

Tharanga Lasanthi Dissanayake

BVSc(SL)
Reg. No: 1810

Thanuja Deepani Abeydeera

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 951

Thanthrige Don Niroshan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 928

Thangeswaran Maaran

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1393

Thangaraththinam Senthuran

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1847

Thangarajah Sooriyamorthy

B.V.Sc.(Ceylon)
Reg. No: 201

Thangaraja Athavan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1437

Thamotharampillai Dileepan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 855

Thambu Nadarajah

B.V.Sc.(Ceylon)
Reg. No: 265

Thambirajah Kingsley Thavarajan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 501

Thambipillai Kathiravetpillai

B.V.Sc.(Ceylon)
Reg. No: 260

Thambipillai Arasaratnam

B.V.Sc.(Ceylon)
Reg. No: 259

Thambiayh Uma Chrysharmthan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1371

Thamatharampillai Puvirajan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 975

Thamara Padminims Rupasinghe

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 309

Thalpe Liyanage Tilantha Jeewani Mendis

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1060

Thalawa Gedara Chandrasiri

BVSc(SL)
Reg. No: 1768

Thalapitiye Gedara Weerasinghe Molligoda

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 805

Thalahitiye Gamaralalage Ishani Muditha Dassanayake

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1305

Tennakoon Mudiyanselage Prasad Gawrinda Madatuwa

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1160