Members

Udaya Dushantha Vidanapathirana

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1080

Udatiyawala Gangani Nandika Piyasiri

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1363

Udaha Koralage Sunitha Priyanjani

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 794

Udage Kankanamge Iroshani Nadeema Ariyasinghe

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1406

Tissa Nandimithre Jayatileka

B.V.Sc.(Ceylon) M.Sc.(Agric) Sri Lanka
Reg. No: 219

Tissa Galappathy

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 345

Tiskumarage Aruni Chithrangani Tiskumara

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 396

Tilani Priyanka Weerawardhana Dissanayaka

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1355

Tikiri Priyantha Wijayatilake

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 706

Tikiri Bandage Duminda Herath

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1418

Thusyanthy Tharmalingam

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1231

Thusitha Niranjana Gajanayake

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1002

Thushyanthi Dharmaratnem

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 990

Thushari Indika Weerakoon

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1051

Thushari Indika Waduge

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1403

Thushara Mathota

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1483

Thushani Renuka Nilanthi Nonis

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 621

Thusari Samanthika Warnakulasooriya

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1014

Thurayratnam Chenthuran

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1163

Thuppu Mudalige Indrani Rodrigo

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 686

Thula Gaurie Wijewardena

B.V.Sc.(Sri Lanka) M.Phil.(Sri Lanka) Ph.D.(Edinbrugh)
Reg. No: 443

Thuduwege Sanath Abeysekara Abeysekara

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1245

Thotawaththage Sangeewa Prasad Jayaweera

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 904

Thotagamuwage Chandani Kumari Wimalaratne

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 639